Samochody
grupy Masterlease

Samochody
grupy Masterlease

Wysłano zapytanie

Dziękujemy. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

Prosimy o wypełnienie formularza

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.


Regulamin promocji „W leasingu taniej”

1.

Organizatorem Promocji „W leasingu taniej” (dalej: Promocja) jest każda ze spółek Grupy Masterlease* (dalej: Organizator).

2.

Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w okresie od dnia 08.01.2018r. do jej odwołania (dalej: Okres Promocji). Promocja skierowana jest do osób, które za pośrednictwem strony internetowej www.master1.pl dokonały wyboru pojazdu objętego Promocją, a następnie skorzystały z finansowania przygotowanego przez Organizatora.

3.

Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej pod warunkiem, że dysponuje potencjałem floty mniejszym niż 10 samochodów, zawierająca – w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – umowę z jednym z Organizatorów (dalej: Uczestnik Promocji).

4.

Uczestnik promocji w Okresie Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, zawierając dowolną liczbę umów.

5.

Uczestnik Promocji w Okresie Promocji, wybierając samochód na stronie www.master1.pl  w finansowaniu Organizatora, upoważniony jest do zawarcia umowy leasingowej z obniżoną ceną pojazdu podaną na stronie internetowej www.master1.pl.

6.

Warunkiem uzyskania niższej ceny zakupu samochodu jest skorzystanie z finansowania przygotowanego przez Organizatora.

7.

Wybór samochodów dostępnych w Promocji dokonywany jest przez Organizatora. Liczba samochodów jest ograniczona oraz podlega zmianie w całym okresie trwania promocji.

8.

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.master1.pl/promocje/.

9.

Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w regulaminie.

10.

Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji „W leasingu taniej” należy składać pisemnie na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia do siedziby Organizatora. W przypadku gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Uczestnika Promocji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej analizę może ulec stosownemu przedłużeniu.

11.

W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

*Grupa Masterlease: Prime Car Management S. A. z siedzibą w Gdańsku ul. Polanki 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod numerem  KRS: 0000013870, NIP: 957-07-53-221, kapitał zakładowy 23817680,00 zł opłacony w całości, Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Polanki 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000069348, NIP: 584-10-27-454, kapitał zakładowy 1689320,00 zł opłacony w całości, Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Polanki 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000362287, NIP: 584-26-99-948, kapitał zakładowy 7905000,00 zł.

Zapisano powiadomienie

Dziękujemy. Na podany adres e-mail będą od dziś wysyłane powiadomienia o nowych samochodach spełniających podane wymagania.

Powiadom mnie o samochodzie

Wypełnij poniższy formularz, a powiadomimy Cię za każdym razem, gdy taki samochód pojawi się w serwisie. Podaj parametry samochodu oraz swoje dane kontaktowe.


* Pola obowiązkowe
Master1